No5512模特诗诗kiki白色短T配黑短裙半脱露性感白色内衣丰满诱惑写真58P诗诗秀人网

No5512模特诗诗kiki白色短T配黑短裙半脱露性感白色内衣丰满诱惑写真58P诗诗秀人网

或但自热结胸中,心胸高起,腹虽不满,而但喘急、闷结、谵妄、昏冒,关脉沉数而紧瓜蒂散治表证罢,邪热入里,结于胸中,烦满而饥不能食,微厥而脉乍紧者,宜以吐之。环口黛黑柔汗死,体若烟熏阳绝征。

虚热橘皮竹茹治,二便不利利之宁,气不归原宜都气,寒虚丁萸附理中,痞硬下利生姜泻,痞硬噫气代赭功。如痰多,急解,用生艾尾叶,米醋同擂取汁噙之,灌漱去痰,立愈矣。

故经疟论云∶阳气并于阴,当是之时,阳虚而阴盛,外无气,故先寒栗也。补须用附子,通则用大黄。

有欲汗之而有里病,欲下之而表病未解;汗之不可,吐之又不可,法当和解。【注】喘息,气急喝喝而数张口、抬肩、欠肚者,喘也。

便脓热郁,里急下重,所必然也。水本寒,寒极则水冰如地,而能载物。

非直指胸中丹田,谓半里之热未成,半表之寒犹在。若内热太甚,大热、大烦、大渴者,用白虎汤合黄连解毒汤,以清阳明之里。

Leave a Reply